VILLKOR


Denna webbplats och allt material som publiceras här tillhör Software Census AB, ett aktiebolag bildat i enlighet gällande lagstiftningen i Konungariket Sverige.


1. Villkor
Genom att besöka denna webbplats accepterar du att vara bunden av dessa villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att följa gällande lokal lagstiftning. Om du inte håller med något av dessa villkor, är du förbjuden att använda eller ta del av informationen på denna webbplats. Det material som ingår i denna webbplats är skyddade av tillämplig upphovsrätt och varumärkesrätt.


2. Användarlicens
Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på Software Census ABs webbplats för personligt, icke-kommersiellt transitoriskt bruk. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:

  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);
  3. försöka dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på Software Census ABs hemsida;
  4. ta bort copyright eller andra ägande anteckningar från materialet; eller
  5. överföra material till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.
Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Software Census AB när som helst. Vid avslut av din betraktelse av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, måste du förstöra alla nedladdade material i din ägo vare sig elektroniskt eller tryckt format.


3. Disclaimer
Materialet på Software Census ABs hemsida tillhandahålls "i befintligt skick". Software Census AB lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och frånsäger och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare ger Software Census AB inga garantier eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolikt resultat, eller tillförlitlighet av användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt som rör sådant material eller på webbplatser länkade till denna webbplats.


4. Begränsning
Under inga omständigheter ska Software Census AB eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på Software Census AB: s webbplats, även om Software Census AB eller en Software Census AB auktoriserad representant har informerats muntligen eller skriftligen om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, kan dessa begränsningar endast tillämpas i de fall de är giltiga.


5. Revideringar och Errata
Materialen som förekommer på Software Census ABs hemsida kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Software Census AB garanterar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, fullständig eller aktuell. Software Census AB kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. Software Census AB gör inte några åtaganden att uppdatera materialet.


6. Länkar
Software Census AB har inte granskat alla webbplatser kopplade till sin webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av Software Census AB av webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.


7. Ändring av villkor för användning
Software Census AB kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa villkor för användning.


8. Tillämplig lag
Tvist med anledning av dessa villkoor för användning skall avgöras av svensk allmän domstol utan hänsyn till lagvalsregler.