KURS: ITAM/SAMLär dig planera, införa, styra och förbättra ITAM/SAM (licenshantering) enligt internationell standard och branchpraxis. Under kursen går vi från problemframställan och förstudie av de underliggande orsakerna till analys av processer och verktyg ur ett funktionellt perspektiv. Du får praktisk genomlysning av vanliga frågeställningar som ITAM/SAM funktionens/organisationens uppdrag, mandat, ansvar, mål och ledningens uppföljning av arbetet. Vi identifierar funktionella krav för systemstöd, tittar på de typer av verktyg som finns på marknaden och ser hur de kan tillämpas och vilka problem de kan lösa.