SÄKERSTÄLL FULLSTÄNDIG OCH TILLFÖRLITLIG RAPPORTERING AV BOLAGS EFTERLEVNAD MOT AVTALSFÖRPLIKTELSER, EKONOMISKA DIREKTIV OCH STYRANDE DOKUMENTErfarenheten har visat att företag som tar hjälp av kvalificerad rådgivare i samband med externa licensrevisioner effektivt reducerar påföljden jämfört med de som inte gör det. För att säkerställa fungerande ITAM/SAM processer måste IT-organisationens licenshantering följas upp. Den interna revisionen är en del i det löpande förbättringsarbetet, ledningens ramverk för styrning och utgör en viktig komponent i en lyckad ITAM/SAM strategi. Arbetar man inte proaktivt med intern revision av ITAM/SAM processer och substansgranskning av utfall riskerar man oplanerade kostnader och försämrad kostnadseffektivitet.