KURS: PROGRAMVARA, LICENSER OCH AVTALLär dig allt du behöver veta om immaterialrätt, licensmodeller, licensregler och avtalsformer från de vanligaste tillverkarna under denna 3-dagarskurs om licenser och programvara i komplexa miljöer. Under kursen varvas teori med praktisk övning så att du får tillfälle att tillämpa dina nyvunna kunskaper under vägledning av kursledaren, med övningar och exempel hämtade från verkligheten. Efter avslutad kurs kommer du att ha alla verktyg du behöver för att effektivt analysera, planera och genomföra projekt och förändring med bibehållen kontroll på licenskostnad och riskexponering, utan att spräcka budget.