DOKUMENTERAD METOD BASERAD PÅ STANDARDS OCH PRAXIS FÖR GRANSKNING AV ITAM/SAM PROCESSER MOT STYRANDE DOKUMENT OCH AVTALSFÖRPLIKTELSERStyrning och kontroll är ett viktigt fundament för en verkningsfull ITAM/SAM strategi. Genom intern revision och granskning av IT-organisationens ITAM/SAM processer, licensefterlevnad, kostnadseffektivitet och överensstämmelse med styrande dokument kan IT-ledningen följa upp verksamheten och fatta bättre beslut.

Genom att arbeta med Software Census får ditt företag tillgång till en väldokumenterad metod för intern revision och granskning av licensefterlevnad, kostnadseffektivitet och uppfyllnad mot styrande dokument baserad på revisionspraxis, internationella standards och ramverk så som: