KURS: LICENSREVISIONLär Dig allt Du behöver för att planera och utföra intern eller extern revision av ITAM/SAM processer och installerad programvara. Kursen tar upp två typer av revision. Den ena är integrerad granskning av ITAM/SAM processer för efterlevnad mot styrande dokument och denna andra är substansgranskning av installerad programvara för efterlevnad mot licensrättigheter. Bägge är viktiga komponenter i en framgångsrik ITAM/SAM strategi och kraftfulla verktyg för att säkerställa kostnadseffektiv affärsnytta. Kursen ger deltagaren en fördjupad förståelse för syftet med licensrevision och hur den kan tillämpas för att driva förbättringsarbete och minimera risker.