SOFTWARE ASSET MANAGEMENT ÄR DE PROCESSER OCH DEN INFRASTRUKTUR NÖDVÄNDIG FÖR EFFEKTIV HANTERING, KONTROLL OCH SKYDD AV ORGANISATIONENS MJUKVARUTILLGÅNGAR, GENOM SAMTLIGA STADIER I DESS LIVSCYKEL.


Utveckling av effektiv licenshantering (ITAM/SAM) kräver programansvariga med kunskap om processer, verktyg, organisation, styrning och intern kontroll. Rollen som Software Asset Manager i ITAM/SAM processen kräver kunskap om de licensavtal som ingår i uppdraget men även om processen i sig och de tillhörande verktygen som skall tillämpas i den pågående förvaltningen och uppföljningen av licensen. Organisationer som lyckas etablera effektivt internt samarbete i ITAM/SAM processer gör besparingar i form av lägre kostnader, så mycket som 25% av totalkostnaden för programvara.