UNDERSÖKNINGAR VISAR ATT 70% AV FÖRHANDLINGAR SKER UTAN TILLRÄCKLIGT FÖRARBETE. LEVERANTÖREN HAR ETT KUNSKAPSÖVERTAG OCH ÄR DESSUTOM VÄL INFORMERAD OM FRAMTIDSPLANER OCH PÅGÅENDE PROJEKT.För att bygga en bra förhandlingsposition måste IT-inköparen kunna sin motpart och vad som är möjligt att uppnå genom förhandling. Alternativen som förhandlas måste analyseras grundligt och strategin förankras inom organisationen så att alternativen är rimliga och kan genomföras i praktiken. Nya leveransmodeller, ständigt föränderliga och komplexa avtal och produkt-erbjudanden i kombination med den egna organisationens rörliga krav medför stora utmaningar och kräver digert arbete och stort kunnande. Vi tillför förhandlingsgruppen unik kompetens och en strukturerad metod som leder till enad strategi, större förhandlingsutrymme och bättre beslut.