Utbildning är avgörande för framgång i licenshantering och vi erbjuder utbildning i licensavtal, förhandling, revision och SAM/ITAM med särskilt fokus på planering, målstyrning och uppföljning. Software Census har inga anknytningar till branschorganisationer, leverantörer eller andra aktörer och våra kurser har praktisk tillämning av verklighetsbaserad kunskap som ända målsättning. Innehållet i våra schemalagda utbildningar är speciellt framtaget med hänsyn till de utmaningar alla större organisationer ställs inför i samband med förhandling och kontraktsförnyelser, förvaltning och hantering av licenser och intern eller extern licensrevision. Läs mer om respektive kurs nedan.