INTERN KOMPETENS ÄR GIVETVIS ATT FÖREDRA MEN DET FINNS TILLFÄLLEN DÅ DET LÖNAR SIG ATT ANVÄNDA EXTERN EXPERTIS, DÅ VÄRDEN I FORM AV OBEROENDE, DJUP SPECIALISTKOMPETENS OCH EN BRED ERFARENHETSBAS ÄR LITE EXTRA VIKTIGAVi bistår med kompetens och erfarenheter till större internationella privata företag som vill:
 • Stärka sin position inför förhandlingar med mjukvaruleverantörer
 • Säkerställa riktighet och hantera förlikning vid licensrevision
 • Dokumentera och förbättra befintliga processer
 • Stärka styrningen och den interna kontrollen
 • Tillfälligt bemanna linjen med kompetent och erfaren ITAM/SAM expertis
Vi tror att det finns lägen då alla företag och organisationer upplever ett stort behov av nischade specialister med kompetens och erfarenhet från:
 • Affärer och förhandlingar
 • IT-revision och IT-styrning
 • Teknik och processer
Vi har mångårig erfarenhet av mjukvaruaffärer med stor kunskap i Microsoft, Oracle, IBM, Adobe, Citrix, Attachmate, SAP, Quest/Dell Software mfl. Våra konsulter är tillgängliga för kundprojekt och kan agera i olika egenskaper beroende på projektets krav och resursbehov. Vi tillför relevant kompetens och stor kunskap till dina SAM projekt/program. Vanliga roller och ansvarsområden är:
 • Program och projektledning
 • Teknisk specialist
 • Avtalsspecialist
 • Licensrevisor