SOM KUNSKAPSFÖRETAG ÄR VI BEROENDE AV VÅRA KUNDERS FÖRMÅGA ATT TA TILL SIG NY KUNSKAP OCH DERAS VILJA ATT GENOMFÖRA DE FÖRBÄTTRINGAR SOM NY KUNSKAP LEDER TILLLärarledd klassrumsutbildning
  • Våra kurser är till för att lyfta den enskilda individens kompetens till nästa nivå. Genom att utbilda sig blir yrkesutövaren bättre rustad att möta nya utmaningar och får möjlighet att fördjupa sin kunskap.
Scenariostyrd grupputbildning
  • Genom våra anpassade scenariostyrda grupputbildningar ges hela grupper tillfälle att samarbeta i ett fiktivt scenario utformat efter dina unika behov. I de processer och roller som utformas under kursens gång löser gruppen uppgifter vilket leder till bättre samarbete och ger tillfälle att identifiera problemområden, kompetensbehov, styrningsmodeller, rapporteringsbehov under kontrollerade former. Kursinnehållet anpassas i samråd med dig efter en grundlig analys av ditt företags unika förutsättningar och behov.
Menstorskap
  • En mentor är ett bollplank och personlig rådgivare, en mer erfaren person som hjälper och stöttar dig i din yrkesroll och som ledsagar dig i din professionella utveckling. Som adept i Software Census mentorprogram får du obegränsad tillgång till din mentor för konsultation över telefon eller e-post, ett antal personliga möten samt inbjudningar till träffar, seminarier och workshops.