INTEGRITETSPOLICY

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicera och lämna ut och använda oss av personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.
  1. Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information, kommer vi att kommunicera de ändamål för vilka information samlas in.
  2. Vi kommer att samla in och använda personuppgifter enbart i syfte att uppfylla dessa ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte inhämtar samtycke från den berörda personen eller som krävs enligt lag.
  3. Vi kommer bara att behålla personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla dessa ändamål.
  4. Vi kommer att samla in personlig information på lagligt och rättvist sätt och i förekommande fall, med vetskap eller samtycke av den berörda individen.
  5. Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål för vilka den ska användas, och, i den utsträckning som krävs för dessa ändamål, bör vara korrekt, fullständig och up-to-date.
  6. Vi kommer att skydda personlig information genom att rimliga säkerhetsåtgärder garantier mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
  7. Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis för hantering av personuppgifter.
Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretess och integritet för personlig information är skyddad och underhålls.