LÖSNINGAR FÖR SOFTWARE PUBLISHERS


Service Providers
Så mycket som 25-30% av all programvara installerad på svenska företag saknar giltig licens. Det motsvarar en förlorat intäkt på 2,8 miljarder kronor årligen bara i Sverige. Merparten av dessa beror på okunskap eller slarv snarare än illvilja eller medvetet fusk och de flesta kunder vill betala rätt pris för rätt produkt. Genom att adressera denna potential på rätt sätt minimeras risken för missnöje hos kunden och det genomsnittliga programvaruföretaget kan öka sin intäkt med uppskattningsvis 20% årligen till lägre kostnad per intjänad krona än tex nyförsäljning. Genom professionell, kunnig och oberoende granskning kan du minimera intäktsbortfallet, skydda din immateriella egendom mot missbruk och bibehålla en god kundrelation.