LÖSNINGAR FÖR SERVICE PROVIDERS

Service Providers
Att omvandla IT investeringar i form av hårdvara, mjukvara och utveckling av tjänster till intäkter i form av tjänst- och abonnemangsavgifter är kärnan i outsourcing. God styrning, intern kontroll och hantering av IT-assets utgör hörnpelare i IT service management och tjänsteleverans till kund. Utan kunskap om ingående hård- och mjukvara samt vilka kontraktuella åtaganden som föreligger utsätter du dig själv och din kund för ekonomiska risker. Du går dessutom miste om en potentiell intäktskälla. Du vill addera mervärde och tjänstefiera IT. Vi bistår med kompetens och erfarenhet kring avtal och förvaltning av IT-assets i syfte att öka kundnöjdhet och förbättra lönsamheten i din affär.