FÖR IT-INKÖPARE

 
ITAM/SAM för beslutsfattare
 • Behovsanalyser
  Förhandlingsunderlag baserade på viktade funktionskrav och multipla förhandlingsalternativ
 • Scenarioanalys
  Ekonomisk konsekvensanalys av förhandlings-alternativ baserad på variabel tillväxt, uppgraderings-takt, prisförändringar, kapitalkostnad mm
 • Taktiskt förhandlingsstöd
  Rådgivning med djup kunskap och intim kännedom om affärsmetoder och belöningsmodeller
 • Avslut
  Dokumentation av utfall, åtaganden och planer