FÖR PROCESSÄGARE

 
ITAM/SAM för beslutsfattare
 • Processmål
  Utformning och dokumentation av processmål med väl definierade roller och tydligt ansvar
 • Modellering
  Analys och modellering av informationsobjekt och arbetsflöden i ITAM/SAM livscykelprocesser
 • Stödsystem och integration
  Inför och integrera stödsystem för arbetsflöden i 
  livscykelhanteringen
 • Förbättring
  Utvärdering av utfall mot processmål och rekommendation till förbättringsåtgärder