FÖR INTERNREVISION

 
ITAM/SAM för beslutsfattare
  • Intern kontroll
    Identifiera kontrollmål och tester för den interna kontrollen av ITAM/SAM
  • Granskning av den interna kontrollen
    Revision av ITAM/SAM mot styrande dokument så som interna processmål, kontrollmål, internationell standard och praxis
  • Substansgranskning
    Revision av kontraktuell efterlevnad och kostnadseffektivitet med sakkunskap om leverantörsspecifika avtal och metrik