FÖR BESLUTSFATTARE

 
ITAM/SAM för beslutsfattare
 • Förstudie och affärskalkyler
  Beslutsunderlag för investeringar i ITAM/SAM som leder till bättre och mer informerade beslut.
 • Styrning av ITAM/SAM
  Styrande dokument med målformulering för process, intern kontroll och KPI:er
 • Program Management
  Ledning och övergripande ansvar för implementation av ITAM/SAM enligt ledningens direktiv
 • Uppföljning
  Granskning av ITAM/SAM mot styrande dokument