FÖR BESLUTSFATTARE

 
ITAM/SAM för beslutsfattare
  • Förstudie och affärskalkyler
    Beslutsunderlag för investeringar i ITAM/SAM som leder till bättre och mer informerade beslut.
  • Styrning av ITAM/SAM
    Styrande dokument med målformulering för process, intern kontroll och KPI:er
  • Program Management
    Ledning och övergripande ansvar för implementation av ITAM/SAM enligt ledningens direktiv
  • Uppföljning
    Granskning av ITAM/SAM mot styrande dokument