FÖR LICENSÄGARE/LICENSFÖRVALTARE

 
ITAM/SAM för beslutsfattare
 • Dataanalys
  Identifiering, insamling och analys av relevant data så som software discovery, software configuration, hardware capacity, VM migration logs etc.
 • Rapportering
  Löpande redovisning eller enstaka rapporter om nyttjandegrad respektive kostnadseffektivitet
 • Åtgärdsplan
  Beslutsunderlag och rekommendationer för att på bästa sätt åtgärda diskrepanser
 • Process & Teknikstöd
  Automatisering av inventering och processarbetsflöden