blogg‎ > ‎

Oracle - En projektguide enligt Software census

posted Feb 10, 2017, 9:25 AM by Kristoffer Rangmar   [ updated Feb 10, 2017, 3:19 PM by Björn Spåra ]


Hur har vi det med Oracle licenser? Hur ser avtalet ut? Vadå kan inte säga upp? Ligger servern i virtuella datacentret? Varför är alla Oracle options påslagna? Ridå…

Oracle som tillverkare/leverantör innebär många utmaningar där Software Census gärna vill hjälpa till för en enklare tillvaro. Det kräver ett grundligt arbete som innefattar att titta på nuvarande avtal, beställningsorder samt installationer genom hela stacken (databaser, middleware och applikationer). Vill man sedan gå djupare är det nyttigt att även gå igenom processer och arbetssätt för att undvika en ogynnsam position i framtiden. 

Oracle är en leverantör som är känd för att optimera sina intäkter genom en komplex licensmodell som är svår att hantera. Noggrannhet, ett bra internt regelverk och en plattformsstrategi som erkänner dessa utmaningar underlättar för organisationen att undvika obehagliga och kostsamma överraskningar. Dessa är också grunden för framgångsrika förhandlingar då ett gott underlag ger en bättre förhandlingsposition och således det avtal man själv vill uppnå och inte det Oracle anser man ska ha.


Mål

Var börjar vi och vad blir resultatet? Nedan har vi listat aktiviteter och ingående frågeställningar som vi kommer att hantera och besvara.

 • Vad har vi och var är det? - Hur många licenser har vi köpt och var är dessa installerade? Hur skall vi räkna processorlicenser i vår miljö (VmWare, KVM, Solaris zoner och resurs containers)?
 • Ökad insyn i den faktiska användningen - Används applikation x och databas y och isf av hur många och vilka är det? 
 • Vilka “features” används faktiskt och vilka “options” kräver de license för?
 • Ökad förståelse för hur vi ska hantera licenserna - Kan vi säga upp applikation x utan att påverka databas y? Kräver SQL Profiles verkligen Diagnostics Pack?
 • Ökad förståelse för hur avtalen fungerar tillsammans med licenserna - Vilka regler gäller, Oracle Master Agreement, Purchase Orders?
 • Att nå en sk “baseline” samt underhålla denna - Att veta exakt vad som finns och var det är installerat samt tilldela rätt licenser på rätt ställe uppnås bäst genom en solid livscykelhantering där nödvändiga aktiviteter finns definierade och ansvaret för utförande tydligt tilldelat någon som faktiskt kan utföra aktiviteten.
 • Vilka önskemål har vi i framtiden av Oracle? - Hur ser målen ut på kort samt lång sikt, det finns goda möjligheter att påverka båda med rätt underlag.
 • Hur ser Oracles framtid ut i organisationen? - Vilka fördelar respektive nackdelar ser vi och vilka möjligheter har vi att påverka vår framtid?

Milstolpar

I.    Licenssammanställning: 
En summering av licensinnehavet så det tydligt framgår vad man har rätt att använda. Vi samlar även de kommersiella faktorerna så vi har ett så gott underlag som möjligt vid framtida förhandlingar.

II.    Eventuell Automatisering; 
I vissa lägen kan det vara klokt att automatisera inventeringar så långt det går med hjälp av verktyg. I andra fall kanske man nöjer sig med en engångsinsats t.ex. innan en förnyelse eller större förändring av IT-miljön.

III.    Inventering av installerade produkter: 
Att ta reda på vad man har installerat kan göras på olika sätt, det enklaste men också det mest tidskrävande är att använda sig av scripts som körs på varje maskin där man har Oracle installerat. Alternativt finns det flertalet verktyg man kan använda sig av, dessa kräver ofta en större insats initialt men skall inventeringen upprepas regelbundet så är det värt att automatisera så långt det går.

IV.    “Baseline”: 
När steg 1 till 3 är avklarat så har man tillräckligt med information för att sammanfoga det inköpta licenserna med vad som är installerat. Detta ger ett netto av licenser som antingen är för låg eller för hög. I bästa fall är nettot noll.

V.    Strategi: (´´Att misslyckas i förberedelsen är att förbereda ett misslyckande´´ - Benjamin Franklin.) 
Riskanalys och omvärldsbevakning ligger tillsammans med nulägesanalys till grund för en strategi som blir både kommersiell och teknikgivande. Utkomsten är en klar och tydlig bild av vad man har för önskemål av Oracle och vilka vägar som finns tillgängliga för att nå dessa. Det finns gott om valmöjligheter och konstellationer med både produkter och leverantörer för att hjälpa er nå målen.

VI.    Avtalstaktik: 
Utifrån strategiska mål och rådande förutsättningar bygger vi sedan den optimala förhandlingspositionen. Det finns många sätt att uppnå ett så optimalt avtal som möjligt, att veta vad Oracle drivs och motiveras av är såklart en fördel och där kan vi bidra med vår kunskap för att hjälpa er så ni kan nå era mål.


Att fundera över
Valmöjligheterna är stora i den värld vi lever i och sanningen är alltid komplexare än vad man kan beskriva vid första anblick. Därför är det nödvändigt att komma överens om de stora målen.
 • Vill organisationen gå mot en mer molnbaserad infrastruktur och applikationsutbud? 
 • Har man i sådana fall bestämt sig för en eller flera leverantörer och hur påverkar det Oracle positionen?
 • Hur ser avtalen ut med eventuella outsourcing partners? 
 • Vågar vi utveckla i Java?
 • Vilka krav kan vi ställa på efterlevnad samt hantering av våra licenser? 
 • Kan vi ta in nya partners för att eventuellt ersätta Oracle med t.ex. support från tredje-part?

Den kommersiella sidan av diskussionen är såklart av högsta vikt och även om en leverantör har satt upp alla hinder som finns för att skydda sina intäkter så finns det alltid alternativa vägar att gå. Byta produkter, köpa styckvis eller i paket, byta leverantör eller byta plattform (moln) osv. hur hopplös en situation än ter sig så finns alltid möjligheter. 

Software census arbetar utifrån ett holistiskt synsätt för att komma åt problematiken som gjort att man har hamnat där man är. Hade processerna varit klara och hade inte databas x installerats utan att någon antecknade det i CMDB, Hade verktyg z rapporterat som det skulle så hade dmz också synts i rapporterna, hade vi haft ett väl strukturerat inköpsprocess så hade inte inköpsorder yy:s ihopslagning varit okänd osv. Dessa är symtom som vi alla känner igen och det är av yttersta vikt att komma tillrätta med. Känner du igen något av det vi beskriver så får ni gärna höra av er så kan vi hitta en väg framåt.

´´Det viktigaste att göra om man befinner sig i en grop utan stege är att sluta gräva´´ - Gammalt gotländsk djungelordspråk
Comments